De Canon van Vlaanderen: een ‘gewillige dienstmaagd van de politiek’ of een ‘divers, overtuigend en verrassend’ aanbod?

Lezing door Katlijne Van Der Stighelen

Aanvang 10:30 uur

Plaats Sint-Pauluskerk, Antwerpen

Prof. Katlijne Van der Stighelen is gewoon hoogleraar aan de onderzoeksgroep Kunstwetenschappen van de KU Leuven en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Ze is gespecialiseerd in de schilderkunst van de zeventiende eeuw en legt zich met name, maar niet uitsluitend, toe op de studie van vrouwelijke kunstenaars. Zo resulteerde haar promotieonderzoek in de publicatie Anna Maria van Schurman, of, Hoe hooge dat een maeght kan in de konsten stijgen en is ze eerste auteur van het standaardwerk Elck zijn waerom: vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland, 1500-1950 en van Vrouwenstreken: vrouwelijke schilders in de Nederlanden (1550-nu). Op basis van haar wetenschappelijke expertise werd ze gevraagd tot het panel toe te treden dat onlangs de Canon van Vlaanderen in het licht heeft gegeven, die nog voor zijn verschijnen tot een controverse leidde, die niet anders dan op veronderstellingen en voorbarige besluiten gebaseerd kon zijn. We kijken met belangstelling uit naar haar bevindingen uit eerste hand.

Programma

  • Ontvangst met koffie/thee/water en versnapering vanaf 9.45 uur.
  • Start lezing om 10.30 uur.
  • Lunch in Restaurant Monico om 12.45 uur. (Meir 4, 2000 Antwerpen – op 15 minuten lopen van Sint-Pauluskerk of tram 7).
  • Rondleiding Sint-Pauluskerk om 15.30 uur.

Kosten

  • De lezing is gratis.
  • Lezing, lunch en rondleiding: € 38,-.
  • Lezing, lunch, wijnarrangement en rondleiding: € 45,-.
  • Lezing en lunch: € 31,50
  • Lezing en rondleiding: € 6,50.

Deelname

Gelieve vóór 21 oktober 2023 uw komst te bevestigen door het invullen van dit aanmeldingsformulier.

Vriendelijk verzoek het bedrag in overeenstemming met het gekozen scenario over te maken naar rekeningnummer BE12 7350 2549 2392 van ANV-Vlaanderen.

Locatie

Sint-Pauluskerk
Sint-Paulusstraat 22
2000  Antwerpen

Dit is een activiteit van de ANV-landenafdeling Vlaanderen.