Conferentie Limburgdag

Aanvang 14:00 uur

Plaats VOM Vita Humana, Maaseik

Onder Napoleon was Limburg één groot gebied. Op 19 april 1839 – 185 jaar geleden – werd de splitsing getekend met het verdrag van Londen, waardoor Belgisch en Nederlands Limburg ontstonden.

Programma

  • Inloop vanaf 13.30 uur
  • Verwelkoming om 14.00 uur door Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik.
  • Gesprekstafels met Belgisch en Nederlands Limburgse beleidsmakers en experts.
  • Presentatie project Peter Treckpel door prof. dr. Steven Vanderputten (UGent).
  • Slotwoord door Han Peters, zaakgelastigde van de Nederlandse Ambassade te Brussel.
  • Receptie aangeboden door het stadsbestuur van Maaseik.
  • Muziek door Hannah van den Borne, harpiste.
  • Einde om 18.00 uur

Gesprekstafels

  • Moderator Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL in Hasselt.
  • Referaat door de heer Theo Bovens, senator en oud-gouverneur van Nederlands Limburg.

Limburgse onderwijsruimte 
Benjamin Philippeth | NL | coördinator Vista College – Zuid-Limburg
Kathrin Holtermann | NL | projectleider GEO project Euregio
Stijn Valkeneers | BE | directeur GO! Next Level X – Hasselt
Patrick Wolters | NL | docent aardrijkskunde LVO Limburg

Culturele cohesie
Lieke Benders | NL | theatermaker Hoge Fronten
Kris Förster | NL | historicus
Leen Gos | BE | algemeen coördinator ECRU Cultuur & Erfgoed
Robin Moonen | NL | adviseur beeldende kunst, film & fotografie en cultuurparticipatie

Bestuurlijke samenwerking
Maarten Vidal | BE | cross-border cooperation Vlaams Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Pepijn Pi van de Venne | NL | gemeenteraadslid Sittard-Geleen
Jelmer Huismans | NL | coördinator BENEGO – Belgisch-Nederlands GrensOverleg
Sara Vacca | BE | gemeenteraadslid Dilsen-Stokkem

Peter Treckpoel 

Peter Treckpoel, geboren in Beek (NL) en overleden in Bilzen (BE), schreef kronieken over de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied in beide Limburgen in de laatste decennia van de vijftiende eeuw.

Deelname

Deelname is gratis; aanmelden noodzakelijk voor 12 april 2023. Dit kan per mail naar limburgdag@gmail.com met opgave van het aantal personen.

Locatie

VOM Vita Humana
Prinsenhoflaan 29
3680 Maaseik

Dit is een activiteit van de ANV-regio beide Limburgen, Orde van den Prince Maasland en de Marnixring Land van Loon-Nieuw Eyck