Samenwerking loont. Troeven voor de Lage Landen

Colloquium Nederlands-Vlaamse samenwerking

Aanvang 13:30 uur

Plaats De Maagd, Bergen op Zoom

 

PROGRAMMA

 • 13.30 uur Ontvangst met koffie

 • 14.00 uur Verwelkoming namens de organisatie
  An De Moor, voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa
 • 14.05 uur Inleidende spreker
  Daan Schalck, co-CEO North Sea Port
 • 14.30 uur Panel 1 – thema: TAAL ALS DRAGER VAN CULTUUR
  met moderator Jan Hautekiet
  en panelleden
  Nozizwe Dube, voorzitter Vlaamse Jeugdraad 2015-17
  prof. em. dr. Godelieve Laureys, Universiteit Gent
  prof. dr. Rint Sybesma, Universiteit Leiden
 • 15.15 uur Koffiepauze

 • 15.45 uur Panel 2 – thema SAMENWERKEN AAN EEN INNOVATIEVE RUIMTE
  met moderator Axel Buyse
  en panelleden
  Hans Mooren, contactpersoon Verdragscommissie en Commissie Directie-comité Grensoverschrijdende en Interterritoriale Samenwerking van de Benelux
  Erik ter Hark, voorzitter Benelux Business Roundtable (BBR)
  Diane Verstraeten, voormalig Wegbereider Reflectieoefening Nederland-Vlaanderen
  Lia Voermans, Director External Strategy bij de Brightlands Chemelot Campus
 • 16.30 uur Slottoespraak
  Dr. Frank Petter, burgemeester Bergen op Zoom
 • 17.00 uur Dankwoord namens de organisatie
  Wim van Gelder, voorzitter ANV
 • 17.10 uur Receptie

Dat een Nederlandse en een Vlaamse haven eerst kozen voor samenwerking en dan zelfs voor fusie, is voor veel mensen onverwacht gekomen. Zat de samenwerking tussen beide landen dan niet in een dipje?

Neen dus. Op de meest onverwachte en uiteenlopende terreinen werken verenigingen, overheden, bedrijven en personen uit Noord en Zuid samen – vaak ver van camera’s en microfoons, maar in de diepte, en relevant voor de opbouw van de samenleving.

Nogal wat vormen van die samenwerking zijn mogelijk geworden door de evolutie naar meer samenwerking in Europa, die de aloude schotten tussen landen poreus heeft gemaakt. Maar ook wanneer het Europese eenwordingsproces stokt of vertraagt, blijft samenwerking in de Lage Landen aan de orde van de dag, onder meer als alternatief voor uitblijvende of haperende Europese initiatieven.

Vanzelfsprekend wordt de drempel naar samenwerking verlaagd door het bestaan van een gemeenschappelijke taal. Alle verschillen in cultuur en gewoonten ten spijt, draagt de Nederlandse taal ertoe bij dat communicatie makkelijker is binnen de Lage Landen dan erbuiten. De invloed van de globalisering en de rol van het Engels daarin hebben de publieke opinie ook bewuster gemaakt van de relevantie van de eigen taal als drager van cultuur en wetenschap, zoals blijkt uit recente debatten in Nederland en Vlaanderen.

Veranderingen in technologie en wetenschap werken in op de brede maatschappij. Behoeften worden voldaan, maar nieuwe noden ontstaan. Kunnen Vlaanderen en Nederland meer samenwerken aan een innovatieve ruimte om de uitdagingen aan te gaan?

Stuk voor stuk belangrijke vragen voor onze toekomst, van Nederlanders en Vlamingen. Experts gaan hierover op 1 december in debat en geven een aanzet tot antwoorden. Samen met u kijken ze uit naar de lessen die we kunnen trekken uit de recente ervaringen, en naar de nieuwe perspectieven die ze kunnen openen.


Organisatie

Beweging Vlaanderen-Europa en het Algemeen-Nederlands Verbond


Deelname

De toegangsprijs bedraagt E 10,-. Inschrijven is mogelijk tot 16 november 2018 met onderstaand formulier en gelijktijdige overmaking van E 10,- per persoon naar rekening BE11 0682 2720 5248 op naam van de Beweging Vlaanderen-Europa.

Locatie

Stadsschouwburg De Maagd, Grote Markt 32, 4611 NT  Bergen op Zoom

Busvervoer

Vanuit Gentbrugge (onder viaduct E17) vertrekt om 10.00 uur een bus met om 10.45 uur een opstapmogelijkheid in Antwerpen (parking PIDPA, Desguinlei). Aankomst in Bergen op Zoom omstreeks 11.30 uur. De prijs bedraagt E 15,- per persoon bij inschrijving te voldoen.

Aanmeldformulier

Inschrijven is mogelijk tot 16 november 2018

Velden met een * zijn verplicht