Bezoek Commissie Externe Activiteiten SIB

Aanvang 15:00 uur

Plaats Algemene Afvaardiging Vlaamse Regering, Den Haag

De Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen bezoekt het ANV om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen Nederland en Vlaanderen en wat hiervan de praktische consequenties zijn.

Programma:

15.00 uur  Presentatie door het ANV
15.45 uur  Ontmoeting met Axel Buyse, Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland
16.30 uur  Afsluitende borrel met nagesprek

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering

Koninginnegracht 86, 2514 AJ  Den Haag