Bezoek aan het Snijders&Rockoxhuis

Ledendag ANV-landenafdeling Vlaanderen

Aanvang 10:30 uur

Plaats Hof van Liere, Antwerpen

In het Hof van Liere of Prinsenhof in Antwerpen houdt de afdeling Vlaanderen een ledenvergadering met aansluitend een rondleiding door het Snijders & Rockoxhuis.

Ledenvergadering

Om 10.30 uur in de Willem Elsschotzaal in het Hof van Liere, Prinsstraat 13B, 2000 Antwerpen (vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie).
Bij afsluiting van de vergadering om 12.00 uur wordt een aperitief aangeboden aan de aanwezige leden.
Om 12.30 uur kunt u deelnemen aan een verzorgde warme maaltijd (bestaande uit een hoofdgerecht, dessert, 1 glas wijn, water, koffie/thee) in het exclusief restaurant de Universiteitsclub.

Het Snijders&Rockoxhuis

Na de lunch wordt u vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een rondleiding onder leiding van een gids in het Snijders & Rockoxhuis, Keizerstraat 10-12, 2000 Antwerpen. Dit huis bevindt zich op wandelafstand (ca. 350 meter) van het Hof van Liere. Om 14.30 uur start de rondleiding.

Heel bijzonder en zelfs historisch aan dit bezoek is de Familiereünie. Dit heeft te maken met de verhuis van het beroemde drieluik Het Laatste Oordeel van schilder Jan Van Hemessen. Na 400 jaar in de Sint-Jacobskerk te hebben gehangen, heeft Het Laatste Oordeel tijdens de restauratie van de Sint-Jakobskerk voorlopig een nieuwe thuis gevonden: het Rockoxhuis. Dit werk is opgedragen aan Adriaen Rockox en diens vrouw Catharina van Overhoff, de oorspronkelijke bewoners van het Rockoxhuis. Samen met hun dertien kinderen figureren zij op de zijluiken van het drieluik. Zo is er echt sprake van een familiereünie.

In het Snijders&Rockoxhuis hebben klanten van KBC gratis toegang voor 2 personen op vertoon van een KBC-bankkaart.

Deelnemen

Per e-mail voor 20 maart 2019 aan: secretaris@anv-vlaanderen.eu.
Als u wenst deel te  nemen aan het volledig pakket (ledenvergadering + aperitief + lunch + museum), wordt u verzocht 35 euro per persoon over te maken op rekeningnummer BE12 7350 2549 2392 van ANV-Vlaanderen.
Als u enkel wenst deel te  nemen aan de ledenvergadering + aperitief + lunch (dus zonder museum­bezoek), dan bedraagt de prijs 30 euro.
Komt u enkel voor de rondleiding door het museum, dan is de bijdrage 8 euro als bijdrage in de kosten voor de gidsen. Let op: als u niet beschikt over een KBC-bankkaart
Deelnemen aan alleen de ledenvergadering is uiteraard gratis.