België en Nederland 1914-1918

Geïllustreerde lezing door Paul Moeyes

Aanvang 15:00 uur

Plaats ADVN, Antwerpen

Voor de oorlog waren België en Nederland twee kleine, neutrale buurstaten. De ene werd  in 1914 bruut in de oorlog meegesleurd die op 4 augustus in Europa was uitgebarsten, terwijl de ander buiten schot bleef. Bijna een miljoen Belgen vluchtten in 1914 naar Nederland.

In deze lezing wordt een korte voorstelling gegeven van de (organisatie van) vluchtelingenopvang en de interneringskampen voor soldaten, en is er aandacht voor de voedseldistributie, de morele dilemma’s voor het neutrale Nederland en de relatie van het land met de oorlogvoerende landen.

Ingezoomd wordt op een ernstig incident in interneringskamp Amersfoort-Zeist. Daar braken in december 1914 rellen uit waarbij acht doden vielen. Ter nagedachtenis aan de gevallenen is in 1916 een groot gebouw verrezen, het Belgenmonument. Dit grootste monument in Nederland werd uiteindelijk een symbool van de verslechterde relatie tussen de twee landen.
Na de wapenstilstand van 1918 ondernam België bij de vredesonderhandelingen in Parijs pogingen om Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen toegewezen te krijgen; Nederland eiste geld voor de vluchtelingenopvang. Gevolg van dit geruzie was dat het Belgenmonument na de oorlog niet officieel geopend werd, dat heeft nog tot 1938 (!) geduurd. En toen kondigde zich alweer een nieuwe oorlog aan.

Aan de hand van veel illustraties maakt Paul Moeyes er een aanschouwelijke en onderhoudende lezing van.

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De lezing wordt afgesloten met een drankje.

De spreker

Paul Moeyes is docent geschiedenis en Engels aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit zijn bijzondere belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog schreef hij een aantal boeken, waaronder De ZwaardjarenBuiten Schot en Nederland Neutraal.

Paul Moeyes © Michel de Waart

Deelname

De lezing inclusief consumptie is gratis. Aanmelden gewenst.

Dit is de derde lezing in de reeks ‘Vluchtelingen zijn van alle tijden’ die het ANV en Huis Doorn samen organiseren.
Wij zijn het ADVN zeer erkentelijk voor de geboden gastvrijheid en het drankje na afloop.

Aanmelden

ADVN

Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen