Belg en Bataaf. Het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1815

Lezing door Frank Judo

Aanvang 12:15 uur

Plaats Lindenberg, Nijmegen

Wie spreekt over de ontstaansgeschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, gebruikt tweemaal de letter W: Waterloo en Willem I. Natuurlijk kan de nieuwe staat die tussen 1813 en 1815 tot stand kwam, niet begrepen worden zonder rekening te houden met de voorafgaande periode van de Napoleontische oorlogen, en evenmin zonder te weten wie koning Willem was.

Koning Willem I

Uit het onderzoek dat Stijn van de Perre, Frank Judo en hun medeauteurs voerden voor het boek Belg en Bataaf (verschenen bij uitgeverij Polis), blijkt echter dat het verhaal van die tijd veel genuanceerder was. Zo was het ontstaan van een bufferstaat tegen Frankrijk in de Lage Landen hoegenaamd geen uitgemaakte zaak tot kort voor 1814. Van zijn kant moest Willem I rijden en omzien, en een evenwicht vinden tussen een herstel van prerevolutionaire situaties en een overname van de hervormingen van de revolutietijd. Dat leverde hem onverwachte bondgenoten op, maar hij vervreemdde zich ook van een aantal van zijn oude aanhangers.

Aan de hand van voorbeelden uit heel uiteenlopende sectoren (kunstbeleid, armenzorg, bestuur, religie, recht…) illustreert Frank Judo de manier waarop het Verenigd Koninkrijk zijn eerste jaren beleefde. Hij gaat ook in op de vraag of dit Koninkrijk wel levensvatbaar was, dan wel van in het begin de kiemen in zich droeg van zijn uiteenvallen in 1830.

Over de spreker

Frank Judo studeerde geschiedenis, filosofie en beide rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is advocaat in Brussel en stelde in 2007 met Stijn van de Perre de bundel De Prijs van de Scheiding samen over de revolutie van 1830 en haar gevolgen.

Locatie

Lindenberg, Huis voor de Kunsten
Ridderstraat 23
6511 TM  Nijmegen

Toegang

E 5,-. Gratis voor leden van het ANV en genodigden.


Ledendag Landenafdeling Nederland

Deze lezing maakt deel uit van het programma van de ledendag van de landenafdeling Nederland.

Programma

11.00 uur Ontvangst
11.15 uur Ledenvergadering
12.15 uur Lezing Belg en Bataaf door Frank Judo
13.00 uur Lunch
14.30 uur Museum Valkhof

Deelname Ledendag

In verband met organisatorische voorbereidingen is het noodzakelijk dat leden zich voor deze dag aanmelden. Voor de lezing is aanmelding niet noodzakelijk.

Aanmeldformulier Ledendag ANV-Nederland


Velden met een * zijn verplicht