Algemene vergadering 2023

Programma

Aanvang 11:45 uur

Plaats Leonardo Hotel, Breda

11.30 uur | Ontvangst

11.45 uur | Ledenvergaderingen landenafdelingen Nederland en Vlaanderen

12.45 uur | Lunch

14.00 uur | Algemene vergadering met verwelkoming door Jeroen Bruijns, wethouder Vlaamse zaken, Breda

15.45 uur | Pauze

16.00 uur | Lezing Falck en België door historicus Donald Haks

16.45 uur | Informeel samenzijn met drankje

Locatie

Leonardo Hotel
Stationsplein 14
4811 BB  BREDA

Deelname

De algemene vergadering is alleen toegankelijk voor ANV-leden.
Het is noodzakelijk dat u zich uiterlijk 9 juni voor 12 uur aanmeldt bij het ANV-secretariaat (per mail: info@anv.nl of per telefoon: 070-3245514).

Lezing 

Falck en België door historicus Donald Haks

Anton Reinhard Falck (1777-1843) werd bekend als gangmaker van de Amsterdamse omwenteling in 1813 tegen het Napoleontische regime en daarna als een van de bouwers van het koninkrijk van Willem I. Maar tevens was hij als minister een belangrijke wegbereider, pleitbezorger en verdediger van de vereniging van Nederland en België in het Koninkrijk der Nederlanden van 1815. Ook na de scheiding van Nederland en België bleef hij – hoewel zeer teleurgesteld over het mislukken van het experiment  – in zijn ideaal geloven. Hij werd in 1839 de eerste diplomatieke vertegenwoordiger van Nederland in België met als opdracht de relatie tussen de beide buurlanden te normaliseren.

Falck was een figuur met een krachtige intellectuele achtergrond en een daarvan afgeleide wereldbeschouwing, voortkomend uit de bestudering van de Verlichting. Over de Duitse filosoof Kant schreef hij een verhandeling en nam hij principes over als kritisch en onbevooroordeeld denken, redelijkheid, persoonlijke vrijheid, tolerantie en wereldburgerschap. Hij reisde veel en verbleef als diplomaat enige malen voor langere tijd in het buitenland. Al op jonge leeftijd was hij ervan overtuigd dat uitwisseling van culturele kennis over de grenzen van het eigen land heen tot voordeel van individu en samenleving zou zijn.

Het ‘Verenigd Koninkrijk’ zou een ‘union intime et complète’ moeten worden. Bestuurlijke en economische eenheid waren eerste stappen. Veel verwachtte hij van hervorming en uitbreiding op het gebied van onderwijs, taal, kunsten en wetenschappen. Hij was voorstander van actief beleid om in de zuidelijke Nederlanden het Nederlands tot voertaal te maken waar vanouds al Nederlands werd gesproken, maar hij was tegenstander van taaldwang. Voor hem was de vereniging een Verlichtingsproject. Geen ‘neerlandisatie’, maar verspreiding van kennis, stimulering van activiteiten en eerbied voor historisch gegroeide omstandigheden waren zijn middelen ter realisering van de ‘union intime et complète’.

Donald Haks is historicus. Zijn biografie Tussen verlichting en revolutie. Anton Reinhard Falck (1777-1843) verschijnt naar verwachting begin 2024 bij uitgeverij Verloren.