Agenten voor de Koning: Engelse spionnen tijdens het Rampjaar 1672

Lezing Anne Doedens

Aanvang 11:00 uur

Plaats Scheepvaartmuseum, Amsterdam

In 1672 (drie en een halve eeuw geleden) werd het voortbestaan van ons land zeer ernstig bedreigd. Anne Doedens schreef hierover twee boeken (Moordbranders en Agenten voor de koning.) De lezing gaat over onbekende aspecten van de oorlog op het water, zowel op zee als in het binnenland.


Anne Doedens was betrokken bij de herdenking van de Slag bij Solebay op 7 juni 2022 in het Scheepvaartmuseum, waarbij ook de Koninklijke Marine, Lord Sandwich en Frits de Ruyter de Wildt aanwezig waren, nazaten van de aanvoerders van toen. Bij die gelegenheid werd ook aandacht besteed aan het tapijt uit de Mortlake-werkplaats. Tijdens deze lezing zullen onbekende stukken getoond worden.

Over de spreker

Dr. Anne Doedens (1945) is een historicus die zich met veel passie al bijna een halve eeuw met geschiedenis bezighoudt. Hij publiceert over de Nederlandse geschiedenis van de 16e tot de 20e eeuw. Doedens was als docent verbonden aan de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam.

Programma

11.00-12.30 uur Lezing
12.30-13.30 uur Lunch
13.30 uur Bezoek aan het museum om de wandtapijten Solebay te bezichtigen.

Locatie

Scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1
1018 KK  Amsterdam

Deelname en kosten

Voor dit evenement vragen we een eigen bijdrage van 30 euro voor de lezing, lunch en rondleiding in het museum. Met een museumkaart krijgt u 5 euro korting. Wilt u alleen de lezing bijwonen en eventueel op eigen gelegenheid het museum bezoeken, dan is de bijdrage € 10,00. Aanmelden kan via info@anv.nl voor 30 augustus a.s. onder gelijktijdige overmaking van uw bijdrage naar rekeningnummer NL59 INGB 0000 0388 25 t.n.v. Algemeen-Nederlands Verbond o.v.v. activiteit 17 sept. Aanmelden kan ook per telefoon: 0031(0)703245514 of met het invulformulier.
Het aantal plaatsen is beperkt; reservering geschiedt op volgorde van aanmelding.