50 jaar na Leuven Vlaams, Leuven Engels?

50 jaar Nederlands als onderwijstaal

Aanvang 14:00 uur

Plaats College de Valk, Leuven

Colloquium

50 jaar na Leuven Vlaams, waar de Leuvense universiteit eindelijk volledig Nederlandstalig werd, merken we een sterke toename van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Deze verengelsing blijft natuurlijk niet beperkt tot Leuven of Vlaanderen. Zeker in Nederland is die in het hoger onderwijs al heel ver gevorderd.

In Vlaanderen staat er een wettelijke rem op een ongebreidelde verengelsing. Door de Vlaamse regelgeving op de onderwijstaal in het hoger onderwijs zijn hier beperkingen. De besturen van de universiteiten willen echter af van die beperkingen of ze beduidend afzwakken, omdat ze volgens hen de internationalisering bemoeilijken. Op de achtergrond speelt hier natuurlijk de financiering mee: hoe meer studenten, hoe meer geld. Het maakt momenteel voor de financiering niet uit welke taal in het hoger onderwijs gehanteerd wordt.

Nu zijn er volgens KVHV gegronde pedagogische, sociale en culturele redenen om het hoger onderwijs grotendeels in het Nederlands te laten verlopen. Samen met ANV en VVA (Vereniging Vlaamse Academici) wordt deze thematiek verder uitgediept in dit colloquium.

Programma

Voordrachten

  • Overzicht van de huidige onderwijsregelgeving en financiering door Kurt Willems, KU Leuven
  • Situatie van het taalgebruik in het hoger onderwijs in Nederland door Ad Verbrugge, Beter Onderwijs Nederland
  • Situatie van het taalgebruik in het hoger onderwijs in Vlaanderen met aandacht voor de sociale component door Antoon Vrints, UGent
  • Concrete voorstellen rond het taalgebruik in het hoger onderwijs door An de Moor, Odisee – KU Leuven

Paneldebat

  • Wouter de Geest, CEO BASF Antwerpen; nieuwe Voka-voorzitter
  • Robert Hartsuiker, UGent
  • en anderen

Receptie

Deelname

De toegang is gratis. Aanmelden noodzakelijk via het formulier op deze website.

Locatie

College de Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven