Agenda archief

juni

Algemene Vergadering

Jaarlijkse Algemene Vergadering met als cultureel programma een rondleiding door Museum Prinsenhof in Delft.

Ledenvergadering ANV-Vlaanderen

Huishoudelijke vergadering van de landenafdeling Vlaanderen waarin 13 stemgerechtigden worden gekozen voor de Algemene Vergadering die daarna om 13.15 uur wordt gehouden.

Dagexcursie naar het Sigmaplan

In 2030 moet het Sigmaplan gereed zijn. Dit plan moet Vlaanderen beschermen tegen overstromingen van de Schelde. Een tocht met ecomobiel door het overstromingsgebied met een bliksembezoek aan Rupelmonde, de geboortestad van de beroemde cartograaf Mercator.