Agenda archief

april

Waar gaat het Nederlands naartoe?

Lezing van An De Moor met de stand van zaken over het Nederlands in de wereld, de verengelsing en de dalende taalvaardigheid van studenten in het hoger onderijs, de tussentaal en de Nederlands-Vlaamse samenwerking.

Elke week Derby der Lage Landen?

Colloquium over de voors en tegens van Vlaams-Nederlandse sportcompetities met inleidingen en panelgesprek. Bijdragen van academici, bestuurders, sporters en journalisten. Aansluitend receptie. Melsbroek/Steenokkerzeel.

Ledenvergadering ANV-Vlaanderen

Ledenvergadering voor de leden in Vlaanderen, voorafgaand aan het colloquium ‘Elke week Derby der Lage Landen?’

Bezoek normaalschool van koning Willem I in Lier

Voordat de sloophamer toeslaat organiseert het ANV een excursie naar het gebouwencomplex van de kweekschool die koning Willem I in Lier heeft gesticht. Deze excursie is volgeboekt! Het programma wordt herhaald op 9 april 2017.