ANV-Tijmen Knecht-Fonds

ANBI

Fiscaal nummer

8020.41.796

Contactgegevens

ANV-Tijmen Knecht-Fonds
Binckhorstlaan 36/M509
2516 BE  Den Haag
tel.: 070-3245514
E: info@anv.nl

Bestuur

Wim van Gelder (voorzitter)
Bart van Raaij (penningmeester)
Gui van Gorp (bestuurslid)
Frank Judo (bestuurslid)

Beleidsplan

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting genieten uit dien hoofde geen beloning en komen slechts in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

Het personeel wordt gehonoreerd volgens de salarisregeling voor hoogleraren van de CAO Nederlandse Universiteiten.

Doelstelling

Het verspreiden en vermeerderen van de wetenschappelijke kennis betreffende de plaats en de betekenis van de Nederlandse taalgemeenschap en van de Nederlandse cultuurgemeenschap waar ook ter wereld.

Verantwoording activiteiten

Financiële verantwoording