Neerlandia

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij

Inhoud nummer 2 2016 | jaargang 120

 

Peter Debrabandere
Woord vooraf | Fusies en samenwerkingsverbanden

Agnes Andeweg
Een oud-Zeeuwse vaderlandse Sage? De Vliegende Hollander, Terneuzen en het ANV

Johan Bresseleers
De Gentse haven & de Kanaalzone Gent-Terneuzen

Laurens De Vos
Shakespeare. 400 jaar dood en springlevend

Tom de Bruijn
Den Haag verdient internationale treinverbindingen

Rick de Leeuw
Column | Mijn laatste held

Erik Vandewalle
Welke plaats krijgt het Nederlands in Frans-Vlaanderen?

Ludo Beheydt
Anne Van Raemdonck wint de Visser-Neerlandiaprijs

Luk Callens
Wilfried Westerlinck wint de Visser-Neerlandiaprijs

Guy Janssens
Column | Moeten we weer vaker naar de Nederlandse tv kijken?

Casper Markesteijn
Prijs geeft schrijfrust. Interview met Jaap Robben

Pieter-Bas van Wiechen
Antillianen en Surinamers worden, nee, zijn echte Nederlanders

Angelina van Weerdenburg
De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland

Arnoud Visser
Column | Luis in de pels

Nicoline van der Sijs
Fraai uitgestalde woordenschatten. De elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

Joris Cornelissen
Meertaligheid in Zuid-Afrika. De casus West-Kaap

Dolores Ross
De afdeling Nederlands aan de universiteit van Triëst

Frans Debrabandere
Hangop

Rubriek: Recensies

Peter Debrabandere
Ton den Boon & Ruud Hendrickx (red.), Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal

Theo Lansloot
Wido Bourel, Kinderen van de Beeldenstorm

Rubriek: Signalementen

Rubriek: ANV 

In memoriam Paul Van Grembergen
Visser-Neerlandiaprijzen uitgereikt
In memoriam dr. René Haeseryn
Lezing Artistieke vlucht in de Grote Oorlog
ANV-kantoor betrekt nieuwe ruimte

Rubriek: Kroniek

Dorian van der Brempt krijgt de Grote Visser-Neerlandiaprijs voor Nederlands-Vlaamse samenwerking
ANV Debutantenprijs
Nieuwe versie van het Onze Vader
Mijn moeder zei altijd
Week van het Nederlands
33e Pacificatielezing
An de Gruyter wint Write Now! (Gent)
Nieuw tijdschrift over klassieke muziek en opera
Tentoonstelling 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Joke van Leeuwen
Stedenband, gedicht