Neerlandia

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij

Inhoud nummer 3 2015 | jaargang 119

Peter Debrabandere
Woord vooraf | Eén sportnatie?

Frank Huygens
Nederland en België, zij aan zij in de kunstnijverheid

Jurgen De Pillecyn
Do re mi of a b c? Over letters en syllabes in Nederland en Vlaanderen

Els Snick
Het geschut van de canon. Op 1 juli werd de literaire canon van de Nederlandse literatuur vanuit Vlaams perspectief gepresenteerd

Rick de Leeuw
Column | Vlamingen hebben het makkelijker

Joke van Leeuwen
Schelde Westerschelde, gedicht

Pieter-Bas van Wiechen
Hoe een minuscuul poldertje veranderde in een slangenkuil. Digna Sinke over haar documentaire film Onder de oppervlakte

Piet Van Bouchaute
Schilderij Willem I tooit Vredeszaal Sint-Niklaas. Hoe het schilderij van Joseph Denis Odevaere in Sint-Niklaas terechtkwam

Arnoud Visser
Column | Kennisuitwisseling tussen Noord en Zuid

Paul van Velthoven
Maatschappelijke positie Nederlands krijgt meer aandacht. Nederlandse Taalunie mikt op nieuwe koers

Frans Debrabandere
Ik was een koiboi. De verleden tijd in het spel.

Frans Debrabandere
De bies in plaats- en persoonsnamen

Ingrid Glorie
Afrikaans is niet alleen

Alex Wethlij
Een plek is niet zomaar een plaats

Frans Debrabandere
Kou, catarre, valling of zinking

Anne Van Raemdonck
De afdeling Nederlands aan de Universiteit van Barcelona

Ludo Beheydt
Hyperdiverse neerlandistiek. Negentiende colloquium neerlandicum in Leiden

Marinus A. van den Broek
De haring van Teus Poepjes, over de oorsprong en betekenis van familienamen

Matthias Lefebvre & Peter Dejonckheere
Chatten in het Nederlands of in tussentaal? Een onderzoek naar de chattaal van West- en Oost-Vlaamse kinderen

Karin Straus
Verstehen Sie Deutsch? We moeten niet alleen Engels leren, maar ook Duits en Frans

Guy Janssens
Column | 2015 BesteBurenjaar, Van Vlaamse frieten en Hollandse maatjes

Nieuwe bestuursleden voor het ANV

Rubrieken: Kroniek, Recensies, Signalementen