Neerlandia/Nederlands van Nu

Nummer 3 – september 2014

Woord vooraf
Kwaliteitscontrole hoger onderwijs
Peter Debrabandere

Maatschappelijke effecten van tweetalig onderwijs in Nederland: meer vragen dan antwoorden
Folkert Kuiken
Lees dit artikel

Is dit ook Chinees voor u? Alex van Egmonds column
Baantjesjacht

Maatschappelijke effecten van tweetalig onderwijs in Vlaanderen
Ludo Beheydt
Lees dit artikel

“Om het thans gespletene Nederland voor wederzydsch vergaen te behoeden”
De taal- en letterkundige congressen (2)
Dick Wortel

Dick Wortels column
Grenspaaltjes op de stations

Ensor en Mutsaers blaffen samen
Artistiek engagement tegen dierenleed
Barbara Fraipont

Multatuli in Vlaanderen
Philip Vermoortel

De Gouden Delta, samen aanprijzen
Een gesprek met David Criekemans
Frans Crols

Groepstalen bij Vlaamse militairen
De Eerste Wereldoorlog als setting
Paul Van Hauwermeiren

Kroniek
ANV-Vlaanderen zette de schouders onder het 24e Vlaams-Nederlands Golftoernooi
Hello world, hello Limburg! Wat hebben we – inhoudelijk – kunnen opsteken van de viering van 200 jaar Koninkrijk in Maastricht?
Artikel vijf met je boerenverstand
Spekkoppen en Kaasbelgen: een literaire inburgeringsroadmovie op televisie

ANV-Nieuws
De Groote Oorlog: herdenken of ontdekken

Nederlands van Nu

Kaarten in kaart gebracht
Nicoline van der Sijs

Waar komt Van Persie vandaan?
Frans Debrabandere

Om te winnen moet je scoren
Over opzienbarende uitspraken van voetbaldeskundigen
Marinus A. van den Broek

Wil hij verkering met mij of wil hij verkering met mij?
Onregelmatige werkwoordsvormen bij willen
Alex Wethlij

Wie eet anno 2014 nog pannekoeken?
Marie Linde Boesmans, Sofie Costermans, Eveline Loos & Anke Senden

De constructiegrammatica voor het voetlicht
Deel 1 – Constructies als bouwstenen
Timothy Colleman

In de kijker

Recensies

1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis
Samengesteld door Els Kloek
Lia van Gemert

Belgium dat is Nederlandt: Identiteiten en identiteitenbesef in de Lage Landen, 1200-1800
van Hugo de Schepper
Ludo Beheydt

Loe de Jong 1914-2005: Historicus met een missie
van Boudewijn Smits
Pim van der Meiden

Het Grote Gouden Eeuw Boek: De Hollandse schilderkunst
van Jeroen Giltaij
Ludo Beheydt

Signalementen

Zeg ‘ns wat

Engelse pletwals
Lieven Merlevede

Het laatste woord

Over Engels en verengelsing
Jaak Peeters

Vlaanderen en Nederland: waarom twee culturen?
Piet Hein Jongbloet

ANV-Kalender

Vorig nummer

Terug naar tijdschrift