Neerlandia/Nederlands van Nu

Nummer 2 – juni 2014

Woord vooraf
Wederzijdse belangstelling
Peter Debrabandere

Drietalig onderwijs in Friesland/Trijetalig ûnderwiis yn Fryslân 
Edwin Klinkenberg en Cor van der Meer
Lees dit artikel

Engelse Pletwals
Kaat Teerlinck en Hendrik Vos

Nogmaals schatten op zolder
Een zoektocht naar verloren publicaties
Ludo Beheydt

Crowdsourcing de Bijbel
Hans Beelen en Nicoline van der Sijs

Vlaanderen en Nederland: waarom twee culturen en wat zijn de gevolgen in Vlaams-Nederlandse interacties?
Marinel Gerritsen

Is dit ook Chinees voor u? Alex van Egmonds column
Onbekend

De Vlaams-Nederlandse artistieke connecties tijdens de Groote Oorlog (1914-1918)
Ludo Beheydt
Lees dit artikel

“Eene terugwerking tegen de zegenvierende verfransching”
De Vlaamse Beweging en het Taal- en Letterkundig Congres van 1849
Dick Wortel

Nederlandse monnik in Vlaamse omarming
Vlaamse Caroline Voet promoveerde op dom Hans van der Laan
Frans Crols

Eerste Vlaamse Film Festival groot succes
Ruud van Gessel

Dick Wortels column
Er was eens …

Kenneth Boumann, een West-Indische Nederlander in Gent
Pim van der Meiden

Dick Wortels column
Onderbetuttelaar

Kroniek
Standaardnederlands
Bels Lijntje heropend als innovatieve, culturele en economische broedplaats
Officieel overlegorgaan voor beheer Schelde/estuarium ingesteld
Nederlandse vertaling van Het fregat Pallada verschenen
Viering 200 jaar Verenikgd Koninkrijk der Nederlanden in Vlaanderen
Rietveld-erfgoed op Curaçao

ANV-Nieuws
Visser-Neerlandiaprijs voor Dorothea van Zyl – Zuid-Afrika
Nederlandse koninklijke onderscheiding voor Ludo Beheydt
Timothy Colleman neemt afscheid van de redactie
Nieuwe ANV-regio Izegem

Nederlands van Nu

Buit uit oorlogstijden: Nederlandse 17e- en 18e-eeuwse brieven boven water
Marijke van der Wal

De tweede persoon doet moeilijk
Onregelmatige presensvormen bij hebben, kunnen en mogen
Alex Wethlij

De Engelse ziekte of Holland annektiert sich selbst
Over de uitverkoop van het Nederlands
Marinus A. van den Broek

HopiTAAL
Een e-learningomgeving voor taalverwerving in een medische context in Brussel
Fleur Deboutte

De es in plaats/ en familienamen
Frans Debrabandere

In de kijker

Recensies

Tweehonderd jaar neerlandistiek aan de Université de Liège: Een geschiedenis van de eerste extramurale leerstoel Nederlands – Guy Janssens m.m.v. Kris Steyaert
Frans Debrabandere

De Gouden Eeuw: De proeftuin van onze wereld – Hans Goedkoop en Kees Zandvliet
Ludo Beheydt

Niederländische Sprachwissenschaft: Eine Einführung – Ute K. Boonen en Ingeborg Harmes
Peter Debrabandere

Signalementen

Zeg ‘ns wat

De Nederlandstalige leerling en het Afrikaans
Joris Cornelissen

Vorig nummer

Terug naar Tijdschrift