Het ANV staat sinds 1895 voor de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.

Missie

Het ANV wil de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op elk gebied bevorderen.

Doelstellingen

  • De handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld
  • de bevordering van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen
  • het onderhouden van de verbindingen met de verwante taal, het Afrikaans, en met de daarmee verbonden cultuurgemeenschappen.

Bestuur

Nelly Maes, voorzitter
Wim van Gelder, vicevoorzitter
Frank Judo, secretaris
Bart van Raaij, penningmeester
Gui Van Gorp
Myriam Heuvelman
Jan Hoekema
Agnes Vugts
Wium van Zyl

Organisatie

Het ANV heeft drie landenafdelingen:
Nederland, Vlaanderen, Kaapstad

en drie regio’s: Limburgen, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen, Izegem

ANBI

Het ANV is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De gegevens die de vereniging van de Belastingdienst openbaar moet maken, vindt u hier.