Visser-Neerlandiaprijs voor Camerata Trajectina

Het muziekgezelschap Camerata Trajectina krijgt de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur. De prijs wordt toegekend omdat Camerata Trajectina er gedurende veertig jaar in slaagt een repertoire van onbekende muziek en liederen uit de periode 1550-1700 bekend te maken. Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden.

Dankzij onderzoek en uitvoering heeft Camerata Trajectina onze kennis van de Nederlandse muziek uit de middeleeuwen, de Renaissance en Vroeg-Barok aanzienlijk verruimd en de mythe weerlegd dat de Nederlandse cultuur een anti-muzikale of muziekarme cultuur zou zijn geweest. Het ensemble zorgt ervoor dat deze muziek uit Nederland en Vlaanderen als muzikaal erfgoed behouden blijft en niet wordt vergeten. Hiermee levert Camerata Trajectina een belangrijke bijdrage aan het behoud van de Nederlandse cultuur. Het ensemble bracht een schat van tot dusver onbekend muzikaal werk aan het licht en voert die uit op hoog professioneel niveau en op enthousiasmerende wijze waardoor een breed cultuur minnend publiek van niet-professionele liefhebbers wordt bereikt.

Uitreiking
De prijs wordt uitgereikt op de viering van het veertigjarig jubileum van Camerata Trajectina op zondag 30 november 2014 om 16.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Bij die gelegenheid verschijnt ook een biografie van het ensemble: Van Peeckelharing tot Pierlala, geschreven door Jolande van der Klis.

Kaarten voor dit jubileumconcert zijn verkrijgbaar via http://www.oudemuziek.nl/agenda/alle-concerten-2013-2014/seizoen-2013-2014/camerata-trajectina-40-jaar/camerata-trajectina-40-jaar/