Nederlands-Vlaamse samenwerking in audiovisuele sector

Naar aanleiding van het Sectoradvies Audiovisueel Zicht op zo veel meer van de Raad voor Cultuur, heeft het ANV aan minister Arie Slob gevraagd in zijn reactie aan de Tweede Kamer op te nemen dat Vlaamse instellingen worden betrokken bij de uitvoering van de aanbevelingen in dit advies. Zo kan worden nagegaan of samenwerking met Vlaanderen mogelijk is en een meerwaarde heeft voor de Nederlandse en Vlaamse audiovisuele sector. De problematiek die in het advies geschetst wordt, speelt namelijk ook in Vlaanderen en bovendien vermeldt het advies het belang van Nederlandstalige producties, zodat samenwerking met Vlaanderen vanzelfsprekend is.  Verder heeft het ANV de minister gevraagd om zijn reactie aan de Tweede Kamer eerst af te stemmen met zijn Vlaamse collega minister Sven Gatz.
In zijn antwoord verwees minister Slob naar de reeds bestaande samenwerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds en het Nederlands Filmfonds voor Nederlandstalige coproducties voor speelfilms, animatiefilms en documentaires. De minister liet het ANV weten dat als dat relevant blijkt te zijn, hij zijn reactie naar de Tweede Kamer zou afstemmen met minister Sven Gatz. In juni spreken beide ministers elkaar over het mediabeleid en dan zal ook het advies van de Raad voor Cultuur aan bod komen. Voor de zomer wordt de reactie van minister Slob verwacht.