De Grote Visser-Neerlandiaprijs is voor…

Dorian van der Brempt krijgt de Grote Visser-Neerlandiaprijs voor Nederlands-Vlaamse samenwerking. Deze prijs wordt door het ANV voor de eerste keer uitgereikt en is bedoeld voor een persoon of organisatie die op belangwekkende wijze een bijdrage heeft geleverd aan de Nederlands-Vlaamse samenwerking. De jury, bestaande uit Alexander Rinnooy Kan (voorzitter), Rik Van Cauwelaert en Ruth Joos, is van oordeel dat Dorian van der Brempt als directeur van het Vlaams-Nederlands huis deBuren in Brussel een excellente bijdrage heeft geleverd aan de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Dorian van der Brempt werd voor deze prijs voorgedragen door Joop Daalmeijer, Jozef Deleu en Piet Menu.

Uit de aanbeveling van Jozef Deleu:

“Samen met de collega’s heb ik van nabij mee mogen maken hoe Dorian, met niet aflatend enthousiasme en grote openheid, het nieuwe huis wist uit te bouwen en ook in brede kring bekend te maken. Hij stimuleerde en ondersteunde ook ieder initiatief dat de verdieping en de internationale dimensie van de instelling bevorderde. Voor de kafkaiaanse problemen rond de materiële uitbouw van het Brusselse huis in de Leopoldstraat, bedacht hij adequate oplossingen. Voor gevoelige, politiek gekleurde problemen vond hij een uitweg. Dorian heeft in het voorbije decennium aangetoond dat een goede en concrete samenwerking gebaseerd is op wederzijds respect, oprechte generositeit en voortdurende aandacht voor kwaliteit.”

Aan de prijs is een bedrag van 25.000 euro verbonden. De prijs zal in het najaar feestelijk worden uitgereikt. Wilt u een uitnodiging ontvangen, vult u dan alvast onderstaand formulier in.

Aanmeldformulier voor uitnodiging uitreiking Grote Visser-Neerlandiaprijs