Nieuws van het ANV

Kader Abdolah over culturele toe-eigening in de nieuwe Neerlandia

Schrijfster Heleen Debeuckelaere hoort Kader Abdolah (‘Het huis van de Moskee’, 2005) uit over vrijheid, authenticiteit en politiek schrijven: “Authenticiteit was blank. Maar opeens komen de Surinamers, de Turken, de Marokkanen, de migranten en zij brengen een ander soort authenticiteit met zich …

Afrikaans in Namibië

Joris Cornelissen schrijft over ‘het kleinere broertje’ van Zuid-Afrika met hoofdstad Windhoek. Kleiner broertje omdat het land weliswaar groot is in oppervlak, maar slechts 2,5 miljoen inwoners telt, kleiner broertje omdat het een apartheidsverleden deelt met Zuid-Afrika, kleiner broertje omdat het deels …

Visser-Neerlandiaprijs voor Rick de Leeuw

Op zaterdag 16 september jongstleden ontving zanger/dichter Rick de Leeuw in het kasteel Hex in zijn woonplaats Heks (Belgisch Limburg) de prestigieuze Visser-Neerlandiaprijs. Rick de Leeuw werd door het Algemeen-Nederlands Verbond onderscheiden vanwege zijn bijdrage aan de Nederlands-Vlaamse samenwerking,  zijn inzet voor de …

Wim van Gelder nieuwe voorzitter ANV

Met ingang van 2 september 2017 is Wim van Gelder de nieuwe voorzitter van het ANV. Wim van Gelder was Commissaris van de koningin in Zeeland, grensmakelaar voor het project Grensoverschrijdende Samenwerking van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken (GROS), covoorzitter van …

Neerlandia 2017/2 is verschenen

We hebben weer twee artikelen uit de nieuwe Neerlandia online gezet. CDA-partijbestuurder Alwyn de Jong geeft de Benelux nieuwe kansen en Luc De Grauwe legt het verschil tussen noemen en heten uit. Ontdek dit nummer.

Lieke Kézér wint ANV-Debutantenprijs 2017

Met haar boek De afwezigen (De Arbeiderspers) heeft Lieke Kézér de ANV-Debutantenprijs 2017 gewonnen. Zij ontving in het auditorium van het Dordrechts Museum de bijbehorende cheque van € 7500,- uit handen van Wim van Gelder, vicevoorzitter van het Algemeen-Nederlands Verbond, hoofdsponsor van …

ANV zoekt partner voor onderzoeksopdracht hoger onderwijs

Het ANV zoekt een partner met aantoonbare ervaring op het terrein van toegepast wetenschappelijk onderzoek en van communicatie om voor twee jaar samen te werken. Thema: “Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs”. Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) …

Laureaten Visser-Neerlandiaprijzen 2017 bekend!

Zanger en schrijver Rick de Leeuw, radiopresentator Frits Spits en de Stichting Plint krijgen een Visser-Neerlandiaprijs. Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden. Het ANV kent jaarlijks maximaal drie Visser-Neerlandiaprijzen toe waarvoor het publiek voordrachten kan doen in de …

Wedstrijd voor speelfilmscenario’s

Er is weer een wedstrijd uitgeschreven voor scenario’s voor nog te produceren Nederlandstalige speelfilms. De wedstrijd staat open voor schrijvers waarvan tenminste één scenario is verfilmd en voor speelfilmscenario’s van studenten/alumni waarmee zij in 2017 of 2018 afstuderen/zijn afgestudeerd aan een erkende vakopleiding. …

Koninklijk raam uit 1922 terug in Briels stadhuis

Het gebrandschilderde raam dat in 1922 door het ANV werd geschonken en rond 1995 was zoekgeraakt, komt terug in het Brielse stadhuis. Dat heeft wethouder Dick Verbeek van Brielle op 19 april 2017 bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van Historische Vereniging …