Stichting ANV-Fondsen

ANBI

Fiscaal nummer

802547564

Contactgegevens

Stichting ANV-Fondsen
Binckhorstlaan 36/M3.11
2516 BE  Den Haag
tel.: 070-3245514
E: info@anv.nl

Bestuur

N. A. Maagdenberg
F.Ch.M. Tilman

Raad van Toezicht

W.T. van Gelder (voorzitter)
G.M.W. van Gorp (vicevoorzitter)
B.J. van Raaij (penningmeester)
F.M.E.J. Judo

Beleidsplan

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting genieten uit dien hoofde geen beloning en komen slechts in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

De Stichting ANV-Fondsen heeft geen personeel in dienst.

Leden van vakjury’s krijgen een vergoeding per juryopdracht van 500,00  tot 800,00 euro en komen daarnaast in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

Doelstelling

  • het beheren en administreren van fondsen van het ANV
  • het besteden van die fondsen of de revenuen daarvan in overleg met het ANV.

Jaarverslag 2018

Jaarrekening Stichting ANV-Fondsen 2018