Stichting ANV-Fondsen

ANBI

Fiscaal nummer

802547564

Contactgegevens

Stichting ANV-Fondsen
Binckhorstlaan 36/M3.11
2516 BE  Den Haag
tel.: 070-3245514
E: info@anv.nl

Bestuur

N. A. Maagdenberg
F.Ch.M. Tilman

Raad van Toezicht

W.T. van Gelder (voorzitter)
G.M.W. van Gorp (vicevoorzitter)
B.J. van Raaij
F.M.E.J. Judo

Beleidsplan

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting genieten uit dien hoofde geen beloning en komen slechts in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

De Stichting ANV-Fondsen heeft geen personeel in dienst.

Leden van vakjury’s krijgen een vergoeding per juryopdracht van 500,00  tot 800,00 euro en komen daarnaast in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.

Doelstelling

  • het beheren en administreren van fondsen van het ANV
  • het beheren en administreren van fondsen van derde partijen, die een doel nastreven dat nauw aansluit bij dat van het ANV
  • het besteden van fondsen of de revenuen daarvan in overleg met het ANV

alles in de ruimste zin.

Jaarverslag 2019

Jaarrekening Stichting ANV-Fondsen 2018

Mededeling

Door het coronavirus is de bestuursvergadering waarin de jaarrekening 2019 wordt vastgesteld verplaatst naar na de zomervakantie. De verwachting is dat de jaarrekening 2019 in september 2020 op de website kan worden gepubliceerd.