Start cursus ‘Vluchtelingen in het verleden in Nederland en België’

Aanvang 11:00 uur

Plaats De Uithof, Utrecht

Cursus van acht bijeenkomsten van HOVO Utrecht in samenwerking met ANV, Huis Doorn en het Nederlands Historisch Centrum inzake de Eerste Wereldoorlog. Deze cursus handelt over de geschiedenis van een reeks immigraties en vluchtelingenstromen die Nederland in de afgelopen vier eeuwen beleefde. Wie waren deze vluchtelingen? Wat dreef hen? Hoe werden ze ontvangen?
Na de val van Antwerpen in 1585 vluchtten honderdduizenden uit het Spaanse zuiden naar Nederland, in de zeventiende eeuw gevolgd door Hugenoten en anderen. In Nederland vond men godsdienstvrijheid. In de late achttiende eeuw vluchtten patriotten bij de restauratie van Oranje naar België en Frankrijk. De Belgen kwamen bij de scheiding van Noord en Zuid in 1830-1831 naar Nederland. En bij de opstand tegen de Sovjet-Unie, in 1956, volgden de Hongaren…
In acht colleges behandelen we de geschiedenis van de immigratie in Nederland tussen 1585 en 1956. De toestroom van een miljoen Belgen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog krijgt extra aandacht (in 2014-2018 wordt de Eerste Wereldoorlog immers herdacht). Om en om behandelen de twee docenten ieder een aparte casus. Eén college – naar keuze – wordt gegeven in museum Huis Doorn.

Docenten

Dr. Anne Doedens is oud-docent Nieuwe Geschiedenis bij de Vrije Leergangen/Vrije Universiteit Amsterdam en het Nutsseminarium van de Universiteit van Amsterdam.
Dr. Marijke van de Vrugt is emeritus senior onderzoeker aan de faculteit Rechten, Universiteit Utrecht.

Cursusdata

7, 14, 21, (niet 28) februari; 7, 14, 21, 28 maart; 4 april 2017.

Tijd

Dinsdag 11.00-12.45 uur.

Plaats

De Uithof-Utrecht

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld.

Cursusgeld

E 232,-

Lezingenreeks

Deze cursus heeft gelijktijdig plaats met de door Huis Doorn en het ANV elders in Nederland en Vlaanderen verzorgde voordrachten.

Meer informatie en aanmelden