Ontmoetingsdag onderwijs: Belgisch- & Nederlands Limburg

Studie- en netwerkdag voor het Limburgse onderwijs

Aanvang 09:00 uur

Plaats Site PXL-Congress, Hasselt

In samenwerking met de Hogeschool PXL wil het ANV en de Maasketen Jan van Eyck over de landsgrensen heen de onderwijswereld stimuleren om elkaar beter te leren kennen en na te gaan welke vormen van samenwerking mogelijk zijn zodat deze een meerwaarde betekenen voor de onderwijsinstellingen, de leerkrachten en de studenten aan beide kanten van de Maas.

Voor wie

Inspecties, docenten lerarenopleiding, studenten-leerkrachten in opleiding van de Hogescholen uit beide Limburgen; leden van schoolbesturen, leerkrachten kleuter-, lager- en secundair onderwijs, docenten en leerkrachten navorming/postgraduaat uit de provincies Limburg (NL/BE), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Programma

Plenair – Keynote 1

Vergroting van de culturele en educatieve cohesie in de grensregio’s door prof. dr. em. Luc Soete

Limburg: nabijheid en diversiteit als dragers van een boeiende taaldynamiek door Valeria Catalano

Eerste ronde workshops

  1. Over de grens leren en studeren
  2. Gezonde scholen over de grens
  3. Limburg bestaat niet: paradoxen van een sterke identiteit
  4. Als leraar over de grens werken
  5. Samenwerkende scholen over de grens
  6. Over de grens wijzer worden: (bij)scholing leraren (in opleiding)
  7. Vlaans en Nederlands Onderwijs/Erkenning diploma’s
  8. Schoolgebouwen in beide Limburgen

Lunch

Plenair – Keynote 2

Betekenis van geografische identiteit, historische identiteit en taalidentiteit in een superdiverse maatschappij door prof. dr. em. Ludo Beheydt

Tweede ronde workshops

Idem als eerste ronde workshops

Afsluiting

Meer informatie en inschrijven