Onderwijs in Belgisch en Nederlands Limburg

Tweede ontmoetingsdag in Maastricht

Aanvang 08:45 uur

Plaats Provinciehuis, Maastricht

De inhoud van het programma is samengesteld aan de hand van de deelnemersevaluatie van de eerste ontmoetingsdag in 2018 en de inbreng van een gemengde adviesgroep met vertegenwoordiging uit de het onderwijs in de beide Limburgen. De bedoeling is verder in te gaan op de knelpunten en de moeilijkheden/mogelijkheden om over de grens samen te werken ten voordele van ons onderwijs, het personeel en van de leerlingen/studenten.

Voor wie

Inspecties, docenten len studenten lerarenopleidingen, leerkrachten lager/secundair/hoger onderwijs, leden van schoolbesturen, docenten en leerkrachten navorming/postgraduaten, centra leerlingenbegeleiding, zorgcoördinatoren.

Programma

08.45 uur

 

Registratie en koffie
09.15 uur Verwelkoming door Hans Teunissen: gedeputeerde Onderwijs Nederlands Limburg en Gui van Gorp: vicevoorzitter Algemeen Nederlands Verbond (ANV)
Muzikaal intermezzo
09.30 uur Gesprek met Vivianne Heijnen: locoburgemeester van Maastricht en met Wim Dries: burgemeester van Genk
10.15 uur Voordracht Luc Devoldere:
Overeind in Babel – meertaligheid in EuropaLuc Devoldere (1956) is classicus en filosoof, gaf achttien jaar les aan het gerenomeerde Sint-Barbaracollege te Gent en is sinds 1996 verbonden aan de Stichting Ons Erfdeel, waarvan hij in 2002 hoofdredacteur en afgevaardigd-bestuurder werd.
Muzikaal intermezzo
10.45 uur Getuigenissen van Nederlands-Vlaamse grensoverschrijders

Igo Lange docent, die al jarenlang gelijktijdig in het Nederlandse als Vlaamse muziekonderwijs werkt

Hannelore Niesten jonge wetenschapper, die in beide landen werkt en in beide landen gepromoveerd is op grenskwesties Nederland-België

Workshops
11.30 uur Eerste ronde workshops: interactieve keuzesessies

1. Arbeidsmarkt leraren Nederland en Vlaanderen: tekorten?

2. Vakonderwijs in Nederland en Vlaanderen: MBO & TSO, BSO

3. Meertaligheid in grensregio’s

4. Limburgers opvoeden tot euregionale burgers?

12.45 uur Lunch
 

14.00 uur

Tweede ronde workshops: interactieve keuzesessies

5. Leraren opleiden, her- en bijscholen: grens als kans benutten

6. Grensoverschrijdende mobiliteit voor leerlingen van het beroeps- en technisch onderwijs in de Euregio

7. Onderwijs in techniek en wetenschappen

8. Grensoverschrijdende mobiliteit van leerlingen en studenten

15.15 uur Afsluiting door Marc Vandewalle algemeen directeur van UC Leuven-Limburg en Bert Lambrechts, gedeputeerde onderwijs Belgisch Limburg (gevraagd)

Terugblik en informeel samenzijn met drankje

16.15 uur Einde

Informatie workshops

Kosten

E 30,- inclusief lunch.

Betaling via overschrijving vóór 8 maart 2019 op het rekeningnummer BE10 0012 5860 4504 t.n.v. ANV-Limburg – code 140319 + aantal deelnemers. De ingeschreven deelnemers ontvangen enkele dagen vooraf via mail de laatste inhoudelijke en organisatorische informatie.

Waar

Donderdag 14 maart 2019 in het Provinciehuis Limburg, Maastricht.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk met een formulier dat u kunt verkrijgen via anvlimburgen@telenet.be

Let op: het formulier moet 1 maart 2019 zijn ingestuurd.