Bezoek Rijksarchief in Gent

Rondleiding door Annelies Somers, historica en archivaris

Aanvang 14:00 uur

Plaats Rijksarchief, Gent

De verzameling die het Rijksarchief beheert is indrukwekkend. Documenten van het graafschap Vlaanderen en Charters van de Graven van Vlaanderen, archieven van de Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs, archieven over de protestantse kerken in de 16e eeuw van wat nu Oost-Vlaanderen is en interessante stukken over het Scheldedepartement onder Napoleon.
Van groots historisch belang zijn ook de 142 lopende meter archief van het ‘Hollands Fonds’, het WillemI-archief 1815-1830, dat recent uit Beveren is overgebracht.

Deelname

Inschrijven door overschrijven van 7 euro op rekeningnummer: BE02 4470 0387 2140 t.n.v. ANV Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.
Het aantal deelnemers is beperkt.

Rijksarchief

Bagattenstraat 43,
9000 Gent

Bagattenstraat 43, 9000 Gent